Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

Corporate Commercial

Nederland telt 25 veiligheidsregio’s. Veiligheidsregio’s zijn in het leven geroepen om inwoners van Nederland beter te beschermen tegen rampen en crises.

Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost (VRBZO) is de veiligheidsregio voor Zuidoost-Brabant. In onze organisatie werken brandweer, GHOR en RAV (Regionale Ambulancevoorziening)samen om incidenten en rampen te voorkomen, te beperken en te bestrijden.

Dit doen we voor en samen met de 21 gemeenten in ons werkgebied en de mensen die hier wonen of verblijven. We zijn behulpzaam, deskundig, daadkrachtig en gericht op samenwerken.